تراشکاری CNC

در تراشکاری CNC قطعه کار به دستگاه بسته می شود و با چرخش قطعه کار و حرکت ابزار برش، براده برداری انجام می شود.

با گذشت زمان کنترل دستی ماشین تراش جای خود را به ماشین های تراش CNC داده است، به این ترتیب عملیات ماشینکاری با تبعیت از یک برنامه از پیش تعیین شده انجام می پذیرد.

در تراشکاری CNC، این ماشین ها کاملا خودکارند، عملیات آن ها تکراری است، دقت ابعادی مورد نظر را حفظ می کنند و پس از این که دستگاه تنظیم گردید، کارگر کم مهارت نیز می تواند با آن ها کار کند.

صافی سطح و دقت ابعادی در تراشکاری CNC

صافی سطح و دقت ابعادی در تراشکاری CNC به عواملی مانند مشخصات و شرایط دستگاه تراش CNC، صلابت ماشین، ارتعاش و لرزش ابزار، شاخص های فرایندی، هندسه و ساییدگی ابزار، استفاده از مایعات برشکاری، قابلیت ماشینکاری جنس قطعه کار بستگی دارد. در نتیجه می توان دامنه گسترده ای از صافی سطح ها را به دست آورد. تکرار پذیری و دقت ابعادی بالا، وابسته نبودن به مهارت اپراتور و به حداقل رسیدن خطای انسانی سبب شده است تراشکاری CNC جزء محبوب ترین فرایندهای ساخت قرار بگیرد.

خانه تماس