قالب کشش یا سنبه ماتریس نوعی قالب است که از دو قطعه سنبه و ماتریس تشکیل شده و قطعه کار در بین این دو قطعه از قالب ایجاد می شود.

سنبه: از جنس فولاد تهیه می شود و بعد از سخت طی عملیات حرارتی آبکاری می شوند تا استحکام آن زیاد شود.
ماتریس: از جنس فولاد سخت تولید می شود و باید بین سنبه و ماتریس یک تلورانس معین باشد تا بتوان قطعه با ابعاد خواسته شده تولید کرد در غیر این صورت قطعه در داخل قالب کشیده شده و پاره می شود. سر ماتریس طبق قطعه کار ساخته می شود ولی مابقی آن گشادتر است که قطعه به راحتی از آن جدا شود.

روش های ساخت قالب سنبه ماتریس

1- سنبه ماتریس ساده
در این روش یک استپ قبل یا بعد از ماتریس قرار می گیرد. این نوع در قالب های ساده و کم دقت مورد استفاده قرار می گیرد.

2- سنبه ماتریس سایدکاتر
طبق محاسبات، عرض ورق و تلورانس آن به دست می آید و یک سنبه به اندازه برش وجود دارد. در این روش عمر قالب و سرعت تولید افزایش می یابد و در قطعاتی که دقت بالا و استاندارد مناسب نیاز دارند مورد استفاده قرار می گیرد.

3- سنبه ماتریس مرحله ای ساده
این نوع قالب ترکیبی از چند قالب است که به صورت یکپارچه در یک قالب ایجاد می شود و به جای اینکه قطعه در چند مرحله با چند قالب ساخته شود در یک مرحله و توسط یک قالب تولید می شود. این روش برای ایجاد برش های هندسی و پانچ مورد استفاده قرار می گیرد.

4- سنبه ماتریس مرحله ای مرکب
این روش همانند روش قبلی ترکیبی از چند قالب است ولی در نوع مرکب می توان عملیات حک کردن، خمش، کشش و … را طبق نقشه انجام داد.

5- سنبه ماتریس کوبش
همان طور که از نام آن مشخص است این روش تنها برای عملیات کوبش و حک کردن انواع علائم بر روی قطعه مورد استفاده است.

6- سنبه ماتریس با نوار تغذیه
از این نوع می توان در تمام روش های قالب سازی و طراحی های متفاوت استفاده کرد ولی در این روش به جای تولید از یک ورق، از یک رول توپی قطعه تولید می شود. این روش سرعت بالا در تولید و کاهش استهلاک قالب را در پی دارد.

خانه تماس